หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ข่าวสาร งานนิเทศ

  
 ประชุมITA ที่เจริญธานี 8 10มี.ค.64 
 ประชุมกลุ่มนิเทศ 2มีค.64
 ประชุมกลุ่มนิเทศ22กพ.64
 ประชุมขับเคลื่อนITA เขต 17มี.ค.64
    

ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มนิเทศ

ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 043-246663-5 ต่อ 125 และ 127 
นายสมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 081-5921213

 

ติดต่อ Administrator

Pensiri Yasingthong
E-mail : mahakod19@gmail.com
-------------------------------------------------------------------
chart