หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ข่าวสาร งานนิเทศ

ประชุมที่เขื่อน24 25ธค.63
 ประชุมอนุมัติโครงการ21 ธค.63
สวัสดีปีใหม่ผอ.เขต 4มค.64
 ประชุมเรื่องโควิด 5มค.64
    

ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มนิเทศ

กระดานถามตอบ

ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 043-246663-5 ต่อ 125 และ 127 
นายสมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 081-5921213

 

ติดต่อ Administrator

Pensiri Yasingthong
E-mail : mahakod19@gmail.com
-------------------------------------------------------------------
chart