ร่วมมือ ร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการความปลอดภัย สถานการณ์โรคระบาด (COVID-19)
 
IMG 1788 1
 
 

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ข่าวสาร งานนิเทศ

  
  ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนที่1 2564 16เมย.64
 ประชุมเปิดเรียน 29เมย.64
 ประชุมเปิดเรียน 5พค.64
 ประชุมเปิดเรียน 17 พค.64
    

ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มนิเทศ

ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 043-246663-5 ต่อ 125 และ 127 
นายสมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 081-5921213

 

ติดต่อ Administrator

Pensiri Yasingthong
E-mail : mahakod19@gmail.com
-------------------------------------------------------------------
chart